Arden Juniorklub

Forsiden Kalender Praktisk information

Lidt om klubben

Arden juniorklub er et tilbud, efter skoletid, for børn i 4-5-6 klasse. Det må understreges at Juniorklubben er børnenes fristed og en mulighed efter skoletid for at få og være sammen med venner i en åben ramme uden mange krav og forventninger. Vi strukturerer ikke eftermiddagen som i skole/SFO sammenhæng. Børnene er ældre, vil gerne bestemme selv, og den mulighed har de så her. Vi voksne lægger de overordnede rammer så alle børn får så positiv en oplevelse som muligt. Børnenes er selv med til at bestemme aktiviteterne og med til planlægge i det omfang de ønsker og magter. Her skal man ikke være klog, dygtig eller flittig for at være med. Vores ambition er at skabe så trygge rammer for børnene at udfolde sig i som muligt. Her er plads til alle..

Hvad lægger vi vægt på i Arden juniorklub?

Vi lægger meget vægt på at børnene oplever juniorklubben som et trygt og rart sted at være. Vi opfordrer til at alle tager del i fællesskabet men det er bestemt også ok at smide sig i en sofa alene hvis man efter skolen har fået nok fællesskab den dag. Andre gange kan man have brug for at læsse lidt af i snak med en voksen eller måske at en voksen har tid til at høre om gode oplevelser. Vi lægger meget i at børnene har tillid til os og kan bruge os når de har brug for det. Vi er fuldt opmærksomme på det skadelige i mobning og vi har også en klar holdning til det. Det tolererer vi ikke her! Vi anerkender at det ikke altid er let for børnene at skelne mellem kærlige drillerier og mobning. Vi prøver derfor at have en fri og åben tone hvor der er plads til at øve sig i hvad der er sjov, kærlige drillerier, og hvor grænsen går til mobning. Den løftede pegefinger vil vi helst pakke væk. Men på den anden side undgår vi den heller ikke helt. Målet er et fællesskab der støtter erfaringer, selvværd og udvikling med positiv opmærksomhed. Det gælder mellem børn og voksne, som indbyrdes mellem børnene. Omgangstonen og ordvalgene spiller en stor rolle, og det er også noget vi konstant har meget fokus på.

Hvad laver vi i juniorklubben?

Da der ikke er mødepligt kan antallet af fremmødte børn variere meget fra dag til dag, men også i løbet af eftermiddagen. En del børn kommer og går fra sport, guitarundervisning og lignende, eller skal hjem på forskellige tidspunkter. Det afspejler sig naturligvis i aktiviteternes karakter. Langt det meste foregår af samme årsag i og omkring klubben. Der er arrangementer ud af huset, som ofte vil have en beskeden deltagerbetaling pga udgifternes størrelse til foreksempel transport. Vi er opmærksomme på at holde deltagerbetalingen så lav som mulig. I selve klubben er der mulighed for at spille Pool, bordtennis, airhockey samt diverse brætspil som ludo, mølle/dam mm. Et par gange i løbet af året har vi bordtennis og pool-turnering. Det er børnene oftest meget optagede af. Dog nedtoner vi konkurrenceaspektet lidt så alle får en god oplevelse.. Vi har elektroniske spilkonsoller som Playstation(3), Nintendo Wii foruden at der er computere til spil og andre igen til internetadgang. Vi opmuntrer børnene til at være medansvarlige for at alle kan komme til at spille diverse populære spil, men også til at invitere hinanden med i aktiviteterne, så der ikke er nogen der altid kommer til at kigge på... Det er dog lidt svært med den retfærdighed en gang imellem, men det er der på den anden side megen læring i..

Kreative sysler

Der er mulighed for kreative sysler i klubben. Det kan dreje sig om alt fra syning, maling, hjemmelavet julepynt til hockeystave lavet af sammenrullede aviser mm. Med vores aktivitetslokale har børnene desuden rig lejlighed til at udfolde sig med musik og dans. Fokus er for os at vække børnenes nysgerrighed og udfoldelsestrang, men ikke at undervise eller lave workshops som sådan. Vi er ikke et værksted men vil gerne inspirere. Vi søger at skabe en uforpligtende ramme, fra dag til dag, hvor børnene får lyst til og mod på at udfolde sig i bredeste forstand..

Øvrige sysler

Derudover bliver der tilbudt aktiviteter ud af huset som i nogen tilfælde vil have en beskeden deltagerbetaling. Vi er altid opmærksomme på at holde deltagerbetaling så lav som muligt så flest muligt kan deltage

Mad og drikke

Hver dag er der gratis saftevand & grønt/kiks. Lejlighedsvis kan der også blive serveret andet. Der kan købes hjemmelavede toast, pop-corn og nødder. Vi prøver indenfor en rimelig økonomisk ramme at variere det tilbud børnene har om at købe snacks/toast mm. Vi ser på at prisen skal være på et niveau hvor alle kan være med. For os skal det kun løbe rundt. Der sælges ikke slik og sodavand. Det kan dog ske, at vi eksempelvis finder anledning til at servere is på varme dage, afholder kagekonkurrence eller noget lignende på særlige dage.. Der lukkes for mad og drikke ca kl 16, så børnene vender hjem med appetit til aftensmaden.

Opsyn

Børnene kan i princippet komme og gå som de vil. Vi fører dog mødeliste. Vi forlanger at børnene meddeler når de går. Som nævnt sender vi ofte børn afsted til andre aktiviteter som sport, musik eller lignende. Eller måske skal de blot hjem på et givent tidspunkt, efter aftale med forældrene. Er det en engangsaftale eller en ændring af en fast aftale vil vi gerne at i lige skriver det til os, enten på mail eller ved at sende en seddel med jeres barn/børn. Når børnene er hos os er de under vores opsyn, og har dermed ikke frihed til at opholde sig andre steder, medmindre det er sammen med os. Dette gælder indtil børnene siger farvel, tager deres taske, og går.

Specielle hensyn

Er der mere specielle forhold omkring et barn der gør at det kan være nødvendigt med mere faste aftaler med mor og far, hjælper vi gerne med det. Har et barn foreksempel nogle vanskeligheder i bestemte situationer, eller generelle problemer, vil vi gerne opfordre til at oplyse os om det så vi har mulighed for at støtte og tilrettelægge hensigtsmæssigt. Vi er ikke et socialpædagogisk tilbud. Men rigtigt meget kan være vundet for både det enkelt barn og fællesskabet ved at vi er oplyst om hvad vi særligt skal være opmærksomme på og dermed kan fange tingene i opløbet.

Kørsel

I forbindelse med arrangementer med kørsel, vil vi understrege at der er tale om at fast personale kører ungdomsskolens minibusser. I undtagelsestilfælde kan fast personale, med forældrenes tilladelse, køre børnene i egen bil